(281) 808-0794‬

Click the image to view the eObit funeral program for

Otis Lazare 1952 – 2021

Otis Lazare 1952 – 2021